ORGANIGRAMA 2017

 

Organigrama AJOFM SIBIU conform Ordinului 123/07.04.2017 emis de ANOFM şi Statul de funcţii

 

LISTA FUNCȚII PUBLICE şi a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 - lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††