FACILITĂŢI

  

 

Pentru angajaţi

Pentru angajatori

 

Facilităţi acordate angajaţilor

 

NR.

CRT

TIPUL FACILITATII

PERIOADA DE ACORDARE

SUMA ACORDATA

ACTUL NORMATIV

OBS.

-1-

Completarea veniturilor salariale

(excepţie absolvenţi)

De la data angajării până când era îndreptăţit să primească indemnizaţie de şomaj

La cerere anexa 10 - Norme

30%

din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi după caz, reactualizată conf. legii

Art. 72

L. 76/2002 modificată

- se acordă pers. cărora le-a încetat indemnizaţia ca urmare a angajării pe o perioadă mai mare de 12 luni  pentru angajare cu norma intreaga

- dacă cererea a fost depusa in maxim 60 zile de la angajare

- dacă nu a mai fost în raport de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii doi ani

-se acorda aceasta suma si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume  in termen de 30 de zile calendaristice

-2-

Prima de activare

-se acorda la cerere

500 lei , neimpozabila 

Art.73 ^2

L 76/2002 modificata

-se acorda somerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni.

-se acorda daca persoanele nu au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorii la care se incadreaza in ultimele 12 luni;

-se acorda aceasta suma si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume  in termen de 30 de zile calendaristice in aceleasi conditii;

-nu se cumuleaza cu prima de incadrare de la art. 73^1 si cu prima de instalare;

-se cumuleaza cu prima de incadrare de la art. 74

--cerea trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca;

 

-3-

Prima de incadrare

 

se acorda lunar de la data incadrarii in munca pentru o perioadă de 12 luni,

cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă

Art. 74

L. 76/2002 modificată

-se acorda șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința;.

- nu se cumulează cu prima de instalare ;

- se poate cumula cu drepturile prevazute la art. 72, cu prima de activare si cu prima prevazuta la art 73^1

-cerea trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca;

Conditii de acordare:

-angajarea sa fie cu norma intreaga pe o perioada de cel putin 12 luni;

-se acorda  persoanelor  șomere înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care au domiciliul /reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate care se aprobă și se actualizează prin hotărâre de Guvern, la propunerea MMFPSPV.

Nu se acorda :

-persoanelor care se incadreaza pe o perioada mai mica de 12 luni si ulterior se schimba durata incadrarii pe 12 luni sau mai mare;

-persoanelor  care isi pierd statutul de angajat

- cei care au mai beneficiat de o prima de incadrare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate

- cei care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

- persoanelor care se incadreaza la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane care au calitatea de administrator/asociat si la alti angjatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca in ultimii 2 ani

-persoanelor  pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează

   -absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;

   -absolvenţilor instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă

-se acorda aceasta suma si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume  in termen de 30 de zile calendaristice in aceleasi conditii

-4-

Prima de instalare

Prima de instalare, in cuantumurile de la punctele a), b) și c) se va acorda în două tranșe: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare; prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la punctul d) se va acordă într-o singură tranșă.

.

a)12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul;

b)  15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;

c)  în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

d)   în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de:

  -  3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

           - 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Art. 75

L. 76/2002

modificată

- se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia

-nu se cumulează cu prima de incadrare ;

- se poate cumula cu drepturile prevazute la art. 72, cu prima de activare si cu prima prevazuta la art 73^1

-cerea trebuie depusă în termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca;

 Conditii de acordare:

-angajarea sa fie cu norma intreaga pe o perioada de cel putin 12 luni;

-se acorda  persoanelor  șomere înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care au domiciliul /reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate care se aprobă și se actualizează prin hotărâre de Guvern, la propunerea MMFPSPV.

Nu se acorda :

-persoanelor care se incadreaza pe o perioada mai mica de 12 luni si ulterior se schimba durata incadrarii pe 12 luni sau mai mare;

-persoanelor  care isi pierd statutul de angajat

- cei care au mai beneficiat de o prima de incadrare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate

- cei care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

- persoanelor care se incadreaza la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane care au calitatea de administrator/asociat si la alti angjatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca in ultimii 2 ani

-persoanelor  pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează

  -absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;

  -absolvenţilor instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă

-se acorda aceasta suma si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume  in termen de 30 de zile calendaristice in aceleasi conditii

-5-

Prime acordate absolvenţilor înregistraţi la AJOFM

La cerere, în baza angajamentului -, o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită

O primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării

Art. 731  alin.1

L. 76/2002

modificată

- se acordă absolvenţilor care se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni, cu norma intreaga, în termen de 12 luni de la data absolvirii;

- dacă cererea a fost depusă în termen de maxim 60 de zile de la angajare

- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu la data absolvirii precum si în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă;

- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani la data angajării;

- la data solicitării dreptului să nu urmeze o formă de învăţământ.

se acorda aceasta suma si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume  in termen de 30 de zile calendaristice in aceleasi conditii

-6-

Prime acordate absolvenţilor indemnizaţi care se încadrează în muncă

La cerere , în baza angajamentului, o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită

- o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul până la expirarea perioadei de acordare a acesteia dacă nu s-ar fi încadrat

Art. 731

alin(2)

L. 76/2002

modificată

- se acordă absolvenţilor cărora le-a încetat plata îndemnizaţiei de şomaj pentru angajare cu norma intreaga pe o perioada mai amre de 12 luni

- dacă cererea a fost depusă în termen de maxim 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării;

- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu la data absolvirii studiilor;

- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani la data angajării;

- menţinerea raporturilor de muncă cel puţin 12 luni de la angajare

- la data solicitării dreptului şi în perioada în care se află în plata indemnizaţiei de şomaj nu urmeaza o formă de învăţământ;

- se poate cumula cu drepturile prevăzute la art.731 alin (1), art.74 sau art.75 din Legea nr.76/2002, modificată

- suma se acordă la sfârşitul celor 12 luni de la angajare  

-7-

Prima de relocare

-se acordă la cerere,lunar, pe o perioada de cel mult 36 luni

 

 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei neimpozabili

 

Art.76^2-76^4

Legea76/2002

Modificată

-se acordă şomerilor indemnizaţi sau neindemnizaţi înregistrați în baza de date a AJOFM ;
  angajarea sa fie în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, iar data incadrarii in munca sa fie ulterioara datei inregistrarii la AJOFM;
localitatea unde trebuie prestată munca fie situată la mai mult de 50 de km față de localitatea de domiciliu sau de reședință;
  sa aiba loc schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței în localitatea (sau în localitățile învecinate) unde va lucra;
aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situația în care este persoană singură sau împreună cu familia acestuia;
nu aibă locuință de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de angajator sau de stat si sa solicite acordarea primei de relocare in termen de 60 zile de la data incadrarii in munca.

Nu beneficiază de prima de relocare:

persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de prima de încadrare sau de instalare, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată pentru încadrare în muncă pe perioadă determinată, iar ulterior ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă (nedeterminată sau determinată mai mare de 12 luni), plata indemnizației de șomaj încetează;
absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;
absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă si persoanele al caror sot sotie,copii aflati in intretinere sau alt membru al familiei detin in proprietate o locuinta in localitatea in care persoana isi schimba domiciliul sau isi stabileste resedinta sau in localitatile limitrofe, ca urmare a incadrarii in munca;

persoanele care se incadreaza in munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni si pentru care, ulterior incadrarii in munca, se schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata;

persoanele care solicita acordarea primei de relocare dupa expirarea termenului de 60 de zile de la data incadrarii in munca . Prin exceptie persoanele care s-au incadrat  in munca in perioada 25.01.2017 si 06.06.2017 , pot solicita acordarea primei de relocare in termen de 60 de zile de la data de 06.06.2017 ,respectiv data intrarii in vigoare a Hotararii nr. 374/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 .

 persoanele care in perioada de 36 luni de la incadrarea in munca isi pierd statutul de angajat, nu mai beneficiaza de prima de relocare, de la data incetarii raportului de munca;

-persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.

-nu se cumulează cu prima de activare, prima de incadrare sau cu prima de instalare.

-se poate cumula cu primei de incadrare acordată absolvenţilor şi dreptul prevăzut la art.73^1, alin.1 din Legea nr.76/2002, modificată

 

 

 

 

Facilităţi acordate angajatorilor

 

 

NR.

CRT.

TIPUL FACILITATII

PERIOADA DE ACORDARE

SUMA ACORDATA

ACTUL NORMATIV

OBS.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea absolvenţilor

LUNAR timp de

12 luni respectiv 18 luni pentru absolvenţii din rândul persoanelor cu

handicap

= sumă în cuantum de 900 lei

Art.80 şi art.841

L. 76/2002

Modificată si completata

- incadrarea in munca se face pe durata nedeterminata;

- obligaţia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 18 luni de la data incadrarii in munca

Nu beneficiaza :

    a) angajatorii care au obligaţia, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ;

    b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ;

    c)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

    d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.- termen de 12 luni de la absolvire este termen de decadere din drepturi

- suma se acordă angajatorilor care beneficiază de aceste sume şi în situaţia în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap*).

- angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu  cu absolvenţii şi după expirarea termenului de 18 luni pot beneficia la cerere de un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajator pentru aceştia şi virate, pe o perioadă de maxim 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei.- Procedura Ordin 342/2009

 

 

2.

Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea şomerilor în vârsta de peste 45 ani ,şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET

LUNAR timp de 12 luni

= o sumă in cuantum de 900 lei

 

 

Art.85(1)

L.76/2002

Modificată si completata

-incadrarea in munca se face pe durata nedeterminata

- obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data incadrarii in munca

 Nu beneficiaza

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5);

 b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

 c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

 

 

 

 

3.

Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru încadrarea de persoane cu handicap

LUNAR timp de 12 luni

= o sumă in cuantum de 900 lei

 

Art.85(2,3)

L. 76/2002 +

Legea 448/2006 R

- se acorda angajatorilor care, in raport cu numarul de angajati si-au indeplinit obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorilor care nu au aceasta obligatie dar incadreaza persoane cu handicap

- se acorda angajatorilor in situatia in care persoanele angajate din aceasta categorie sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

- incadrarea in munca sa se faca pe perioada nedeterminata

-locurile de munca sa nu fie reinfiintate in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane

-persoana cu handicap să nu fi avut raporturi de muncă cu angajatorul respectiv în ultimii 2 ani

- angajatorul are obligatia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 18 luni

Nu beneficiaza :

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate

 b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

 c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Subvenţionarea. cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea şomerilor care în termen de 5 ani de la angajare îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau limită de vârsta, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensie anticipată

 

 

Lunar, pe perioada angajării până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare (P.A.P, P.L.V.)

= o sumă in cuantum de 900 lei

Art. 85(5)

L.76/2002

modificată

-se acorda angajatorilor care incadreaza in munca , potrivit legii, someri care in termen de 5 ani de la data angajarii , indeplinesc conform legii , conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta , daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensie anticipata partiala

- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani

Nu beneficiaza:

    a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate

    b)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

    c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Reducerea sumei reprezentând contributia de 0,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

 

Începând din anul fiscal următor pentru o perioada de 6 luni

- diminuarea sumei datorate lunar cu 0.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou încadrat (din rândul şomerilor menţinuţi in activitate cel puţin 6 luni) din nr. mediu scriptic de personal

Art. 93

L.76/2002

Modificată si completata

 

- documentaţia se depune după expirarea termenului celor 6 luni de menţinere în activitate a şomerilor, dar nu mai târziu de 30 iunie inclusiv, a anului fiscal următor

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Subvenţionarea angajatorilor de inserţie care încadrează tineri cu risc de marginalizare sociala

Maxim 3 ani dar nu mai puţin de un an

Salariul de baza stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca pana la expirarea duratei contractului de solidaritate

Sectiunea 93^1 Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala din Legea nr. 76/2002 modificata si completata

-se acordă pentru  persoane cu varsta intre 16-26 ani apartinand urmatoarelor categorii:

tineri care se afla in sisteme de protectie a copilului sau provin din acest sistem, tineri cu dizabilitati

tineri fara familie sau a caror familie nu le poate asigura intretinerea,tineri cu copii în întreţinere,

tineri care au executat pedepse privative de libertate,

tineri victime ale traficului de persoane

- daca la expirarea contractului de solidaritate, angajatorul mentine raporturile de munca cu tanarul, atunci acesta beneficiază, pe o perioadă de maxim 2 ani sau până la împlinirea vârstei de 26 de ani,  de o sumă egală cu 50 % din indemnizaţia de şomaj pe care ar fi primit-o tânărul dacă ar fi fost disponibilizat la acea dată

Nu beneficiaza :

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate

 b)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi art. 85 alin. (1), (2) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

 c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

 

 

 

 

7.

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor

Perioada vacanţelor (maximum 60 de zile lucrătoare/ an calendaristic)

- un stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj

L.72/2007

 

 

- se acordă de la data începerii perioadei de vacanţă, stabilită potrivit legii dacă încadrarea s-a făcut la acea dată, sau după caz de la data încadrării în muncă a elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în muncă a acestor persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanţă stabilite potrivit legii şi până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţă în care au fost încadraţi în muncă elevii şi studenţii respectivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Subvenţionarea angajatorului care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă

Lunar, pe  perioada derulării contractului de ucenicie la locul de munca incheiat pe durata pregatirii profesionale care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 3 ani

- o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare pentru fiecare ucenic angajat in baza contractului de ucenicie

L.279/2005

-Ucenicul – persoana fizica cu varsta cuprinsa intre 16-25 ani

-Subventia nu se acorda:

-pe perioada de probă a contractului de ucenicie la locul de muncă;

-pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate;

-angajatorilor care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

-Suma se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

-obligatia mentinerii raporturilor de munca pe perioada contractului de ucenicie a locului de munca incheiat

 

 

 

 

9.

.Subventionarea angajatorilor care incadreaza absolventi de invatamant superior pe perioada efectuarii stagiului de practica ­

 

Lunar la cerere de la data incheierii contractului de stagiu pentru fiecare  stagiar

o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie

Legea nr. 335/2013

-in cazul incheierii unui contract de stagiu

- pentru absolvenţii de învăţământ superior, primele  6 luni dupa debutul în profesie se considera perioada de stagiu . (art. 31 alin. (5) din C. muncii)

-pentru perioada de stagiu se incheie contractul de stagiu - un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă. Durata acestuia este de 6 luni

-angajatorii nu pot primi dublă finanţare pentru aceeaşi persoană.

- suma se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

Daca, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege.