FACILITĂŢI

  

 

Pentru angajaţi

Pentru angajatori

 

Facilităţi acordate angajaţilor

NR.

CRT

TIPUL FACILITATII

PERIOADA DE ACORDARE

SUMA ACORDATA

ACTUL NORMATIV

OBS.

2

Prima de activare

-se acorda la cerere

1.000 lei, neimpozabilă, acordata în două tranşe, astfel:

 

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

 

 

 

Art.73 ^2

L 76/2002 modificata

-se acorda somerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca;

-se acorda daca persoanele nu au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorii la care se incadreaza in ultimele 12 luni;

-se acorda aceasta suma si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume  in termen de 30 de zile calendaristice in aceleasi conditii;

- nu se cumulează cu prima de inserţie şi cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75.

-se cumuleaza cu prima de incadrare de la art. 74

--cerea trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca;

 

;

5

Primă de inserţie acordata absolvenţilor înregistraţi la AJOFM

- Se acorda la cerere

primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării, acordata în două tranşe, astfel:

 

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

 

ART. 73^1

L. 76/2002

modificată

 

- se acordă absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni

- dacă cererea a fost depusă în termen de maxim 60 de zile de la angajare

- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu la data absolvirii precum si în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă;

- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani de la data angajării, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;

- în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, nu au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.

 

.

-se acorda aceasta suma si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume  in termen de 30 de zile calendaristice in aceleasi conditii

 

6

-          Articol abrogat

 

 

Art. 731

alin(2)

L. 76/2002

modificată

 

 

 

 

 

Facilităţi acordate angajatorilor

 

 

NR.

CRT.

TIPUL FACILITATII

PERIOADA DE ACORDARE

SUMA ACORDATA

ACTUL NORMATIV

OBS.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea absolvenţilor

LUNAR timp de

12 luni respectiv 18 luni pentru absolvenţii din rândul persoanelor cu

handicap

= sumă în cuantum de 2250 lei

Art.80 şi art.841

L. 76/2002

Modificată si completata

- incadrarea in munca se face pe durata nedeterminata;

- obligaţia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 18 luni de la data incadrarii in munca

Nu beneficiaza :

    a) angajatorii care au obligaţia, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ;

    b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ;

    c)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

    d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.- termen de 12 luni de la absolvire este termen de decadere din drepturi

- suma se acordă angajatorilor care beneficiază de aceste sume şi în situaţia în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap*).

- angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu  cu absolvenţii şi după expirarea termenului de 18 luni pot beneficia la cerere de un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajator pentru aceştia şi virate, pe o perioadă de maxim 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei.- Procedura Ordin 342/2009

 

 

2.

Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea şomerilor în vârsta de peste 45 ani ,şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET

LUNAR timp de 12 luni

= o sumă in cuantum de 2250 lei

 

 

Art.85(1)

L.76/2002

Modificată si completata

-incadrarea in munca se face pe durata nedeterminata

- obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data incadrarii in munca

 Nu beneficiaza

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5);

 b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

 c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

 

 

 

 

3.

Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru încadrarea de persoane cu handicap

LUNAR timp de 12 luni

= o sumă in cuantum de 2250 lei

 

Art.85(2,3)

L. 76/2002 +

Legea 448/2006 R

- se acorda angajatorilor care, in raport cu numarul de angajati si-au indeplinit obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorilor care nu au aceasta obligatie dar incadreaza persoane cu handicap

- se acorda angajatorilor in situatia in care persoanele angajate din aceasta categorie sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

- incadrarea in munca sa se faca pe perioada nedeterminata

-locurile de munca sa nu fie reinfiintate in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane

-persoana cu handicap să nu fi avut raporturi de muncă cu angajatorul respectiv în ultimii 2 ani

- angajatorul are obligatia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 18 luni

Nu beneficiaza :

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate

 b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

 c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Subvenţionarea. cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea şomerilor care în termen de 5 ani de la angajare îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau limită de vârsta, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensie anticipată

 

 

Lunar, pe perioada angajării până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare (P.A.P, P.L.V.)

= o sumă in cuantum de 2250 lei

Art. 85(5)

L.76/2002

modificată

-se acorda angajatorilor care incadreaza in munca , potrivit legii, someri care in termen de 5 ani de la data angajarii , indeplinesc conform legii , conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta , daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensie anticipata partiala

- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani

Nu beneficiaza:

    a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate

    b)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

    c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Reducerea sumei reprezentând contributia de 0,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

 

Începând din anul fiscal următor pentru o perioada de 6 luni

- diminuarea sumei datorate lunar cu 0.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou încadrat (din rândul şomerilor menţinuţi in activitate cel puţin 6 luni) din nr. mediu scriptic de personal

Art. 93

L.76/2002

Modificată si completata

 

- documentaţia se depune după expirarea termenului celor 6 luni de menţinere în activitate a şomerilor, dar nu mai târziu de 30 iunie inclusiv, a anului fiscal următor

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Subvenţionarea angajatorilor de inserţie care încadrează tineri cu risc de marginalizare sociala

Maxim 3 ani dar nu mai puţin de un an

Salariul de baza stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca pana la expirarea duratei contractului de solidaritate

Sectiunea 93^1 Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala din Legea nr. 76/2002 modificata si completata

-se acordă pentru  persoane cu varsta intre 16-26 ani apartinand urmatoarelor categorii:

tineri care se afla in sisteme de protectie a copilului sau provin din acest sistem, tineri cu dizabilitati

tineri fara familie sau a caror familie nu le poate asigura intretinerea,tineri cu copii în întreţinere,

tineri care au executat pedepse privative de libertate,

tineri victime ale traficului de persoane

- daca la expirarea contractului de solidaritate, angajatorul mentine raporturile de munca cu tanarul, atunci acesta beneficiază, pe o perioadă de maxim 2 ani sau până la împlinirea vârstei de 26 de ani,  de o sumă egală cu 50 % din indemnizaţia de şomaj pe care ar fi primit-o tânărul dacă ar fi fost disponibilizat la acea dată

Nu beneficiaza :

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate

 b)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi art. 85 alin. (1), (2) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

 c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

 

 

 

 

7.

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor

Perioada vacanţelor (maximum 60 de zile lucrătoare/ an calendaristic)

- un stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj

L.72/2007

 

 

- se acordă de la data începerii perioadei de vacanţă, stabilită potrivit legii dacă încadrarea s-a făcut la acea dată, sau după caz de la data încadrării în muncă a elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în muncă a acestor persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanţă stabilite potrivit legii şi până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţă în care au fost încadraţi în muncă elevii şi studenţii respectivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Subvenţionarea angajatorului care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă

Lunar, pe  perioada derulării contractului de ucenicie la locul de munca incheiat pe durata pregatirii profesionale care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 3 ani

- o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare pentru fiecare ucenic angajat in baza contractului de ucenicie

L.279/2005

-Ucenicul – persoana fizica cu varsta cuprinsa intre 16-25 ani

-Subventia nu se acorda:

-pe perioada de probă a contractului de ucenicie la locul de muncă;

-pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate;

-angajatorilor care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

-Suma se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

-obligatia mentinerii raporturilor de munca pe perioada contractului de ucenicie a locului de munca incheiat

 

 

 

 

9.

.Subventionarea angajatorilor care incadreaza absolventi de invatamant superior pe perioada efectuarii stagiului de practica ­

 

Lunar la cerere de la data incheierii contractului de stagiu pentru fiecare  stagiar

o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie

Legea nr. 335/2013

-in cazul incheierii unui contract de stagiu

- pentru absolvenţii de învăţământ superior, primele  6 luni dupa debutul în profesie se considera perioada de stagiu . (art. 31 alin. (5) din C. muncii)

-pentru perioada de stagiu se incheie contractul de stagiu - un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă. Durata acestuia este de 6 luni

-angajatorii nu pot primi dublă finanţare pentru aceeaşi persoană.

- suma se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

Daca, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege.